Газовий регулятор. Регулятор тиску газу.Газовий регулятор тиску. Промисловий регулятор газу.

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ КОМПАНІІ ВЕСТ М


Одним з різновидів апаратурищо регулює тиск у мережі є газовий регулятор тиску.

Він призначений для того, щоб підтримувати постійний тиск газу у газопроводі. Працює такий прилад в автоматичному режимі. За функціональним принципом він розподіляється на прямоточний та комбінований.

Принцип роботи
У складі регулятора працюють виконавчий орган та регулюючий механізм. Головною частиною виконавчого органу є чутливий компонент, який порівнює імпульси задатчика із наявним значенням тиску у мережі. Його задачаперетворення командного сигналу у керуючу дію пересування регулюючого механізму. Робиться це за рахунок енергії виконавчого середовищагазу, зовнішньої електричної енергії, гідравлічної та будь-якої енергії.

Газовий регулятор тиску, у якому перестановочне зусилля виконавчого органу досить велике для того, щоб він самотужки виконував керування регулюючого механізму, називають регулятором прямої дії. До таких належить і пружинний регулятор. Задатчиком такого регулятора є пружинаРегулятор, задатчиком котрого є виконавче середовище, називають пілотом, а регулюючий механізмпілотним.

Різновиди газових регуляторів

Ізодромний регулятор. Пересовує регулюючий механізм на значення, пропорційне відхиленню тиску до тих пір, доки тиск не дійде заданого виконавчим органом значення.

Статичні регулятори. Ці регулятори з жорстким зворотнім звязком. Такий звязок потрібен для того, щоб стабілізувати процес регулювання тиску.

Астатичний регулятор. Працює за принципом відкриття регулюючого органу після зниження тиску у мережі. На чутливий елемент цього регулятору діє вантаж певної маси.

Вимоги до конструкції

Діапазон не повинен перевищувати пропорційність у 20% верхньої межі налаштування кінцевого тиску для сумісних регуляторів балонного обладнання та 10% для усіх інших регуляторів тиску.

Межа індиферентності не повинна бути більшою за 2.5% верхньої зони налаштування вихідного тиску.

Постійна часу (період прохідного процесу регулювання за різкою зміною витрат робочої речовини чи вхідного тиску) повинна бути меншою за одну хвилину.


Регулятор тиску газу за своїми конструктивними особливостями може бути:

  • одноступеневого або двоступеневого редукування;
  • комбінованого або простого виконання;
  • із зовнішнім та внутрішнім забором контрольованого імпульсу.

Тип газового регулятора та основні вимоги до його параметрів зазначені у технічних умовах до газової установки, компонентом якої є регулятор тиску газу.